Pisau masuk dalam mata (18SG) dilarang keras tengok gambar ini bagi mereka yang lemah semangat..

Tuesday, April 5, 2011


Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

Maksud Arasy

Assalammualaikum. Seorang sahabat yang berada di Jihad Al-Quran Group telah bertanyakan mengenai maksud Arasy.Cinta-qasieh Ilahi
~Assalamualaikum dan selamat pgi semua...sy nk tnye...apa maksud arasy?


Jawapan :


'Arasy atau 'Arsy (Arab: عَرْش‎) merujuk kepada tempat Allah bersemayam menurut Al-Quran.
"Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu.."
- Surah Ar-Ra'd: 2
Bagaimanapun menurut Islam, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Bila tidak sama dengan makhluk maka cara dia bersemayam juga tidak sama dengan makhluk. Bagaimana cara dia bersemayam hanya Allah sahaja yang tahu.
Dalam Al Quran terdapat sebanyak tujuh tempat Allah Taala menyebutkan yang Allah Taala bersemayam di atas arasy.
  1. Surah Al A'raf ayat 54
  2. Surah Yunus ayat 3
  3. Surah Ar Ra'd ayat 3
  4. Surah Taha ayat 5
  5. Surah Al Furqan ayat 59
  6. Surah As Sajdah ayat 4
  7. Surah Al Hadid ayat 4

Etimologi

'Arasy merupakan bentuk mashdar dari kata kerja ‘arasya – ya‘risyu – ‘arsyan (عَرَشَ يَعْرِشُ عَرْشًا) yang bermaksud bangunan, singgahsana, istana atau takhta. Di dalam al-Quran, perkataan ‘Arasy itu disebut sebanyak 33 kali. Kata ‘Arasy mempunyai banyak maksud, tetapi pada umumnya yang dimaksudkan adalah singgahsana atau takhta Tuhan.
Tentang pengertian ‘Arasy, ulama memberikan penjelasan yang berbeza-beza. Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar menjelaskan bahwa ‘Arasy merupakan ”pusat pengendalian segala persoalan makhluk-Nya di alam semesta”. Penjelasan Rasyid Rida itu antara lain didasarkan pada Al Qur'an:

...kemudian Dia bersemayam di atas Arasy untuk mengatur segala urusan. (Yunus 10:3)

Letak 'Arasy

'Arasy terletak di atas syurga Firdaus, Nabi Muhammad bersabda kepada sahabat Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Abi ‘Ashim:
“Apabila engkau memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya Syurga Firdaus. Sesungguhnya ia (adalah) Syurga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya terdapat ‘Arasy Allah yang Maha Pengasih...”
Masih diriwayatkan dari Ibnu Abi 'Ashim, Nabi Muhammad bersabda:
“Sesungguhnya ‘Arasy sebelumnya berada di atas air. Setelah Allah menciptakan langit (yang 7), ‘Arasy itu ditempatkan di langit yg ke-7. Dia jadikan awan sebagai saringan untuk hujan. Apabila tidak dijadikan seperti itu, tentu bumi akan tenggelam terendam air.”
 
 

Keagungan 'Arasy

Malaikat pernah ada yang melihat ‘Arasy dengan segala keagungan yang dimilikinya. Lalu, Allah berfirman kepada malaikat tersebut, "Sesungguhnya Aku telah menjadikan engkau memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan 7,000 malaikat." Malaikat itu diberikan 70,000 sayap. Kemudian, Allah menyuruh malaikat itu terbang. Malaikat itu pun terbang dengan kekuatan penuh dan sayap yang diberikan Allah ke arah mana saja yang dikehendaki Allah. Sesudah itu, malaikat tersebut berhenti dan memandang ke arah ‘Arasy. Tetapi, ia merasakan seolah-olah ia tidak beranjak sedikitpun dari tempatnya terbang semula. Hal ini memperlihatkan betapa besar dan luasnya ‘Arasy Allah itu.
Nabi Muhammad bersabda: "Perumpamaan langit yang tujuh dibandingkan dengan Kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas, dan keunggulan 'Arasy atas Kursi seperti keunggulan padang Sahara yang luas itu atas cincin tersebut."

Perbezaan Pendapat Tentang 'Arasy

Di dalam perbincangan para ulama, tentang ‘Arasy ini selalu banyak pendapat. Para ulama memperdebatkan apakah ‘Arasy itu suatu nonmateri (nonfisik) atau materi (fizik). Dalam hal ini ada tiga pendapat yang berbeda:
  • Mu'tazilah berpendapat bahawa perkataan ‘Arasy di dalam al-Quran harus dimaksudkan dan difahami sebagai maksud metaforis (majazi). Jika dikatakan Tuhan bersemayam di ‘Arasy, maka maksudnya ‘Arasy di sini adalah kekuasaan Tuhan. Tuhan merupakan zat yang nonmateri, karenanya mustahil Dia berada pada tempat yang bersifat materi.
  • Mujassimah pendapat golongan ini bertolak belakang dengan pendapat pertama. Menurut mereka, kata ‘Arasy harus dipahami sebagaimana adanya. Kerana itu, mereka mengartikan ‘Arasy sebagai sesuatu yang yang bersifat fizik atau materi. Mereka memiliki paham antropomorfisme.
  • Asy'ariyah berpendapat yang menyatakan bahawa ‘Arasy dalam maksud takhta atau singgasana harus diyakini keberadaannya, kerana kitab Al-Quran sendiri bermaksudkannya demikian.
Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

DOA memohon keampunan Allah

"Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami." (Surah al-kahfi ayat 10)
Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

Doa mendapatkan anak yang sempurna (tidak cacat)

"Ya Tuhanku, kurniakan kepadaku dari sisi-Mu, zuriat (anak) yang baik (sempuran tidak cacat) sesungguhnya Engkau sentiasa mendengar permohonan hambamu"
Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

DOA kasih sayang/pelembut hati suami dan isteri/ anak-anak

"Taha (Hai Manusia). Tiada Kami turunakan al-Quran supaya engaku mendapat celaka. Melainkan peringatan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Wahyu yang diutuskan daripada Tuhan yang mencipta bumi ini dan langit yang tinggi. Tuhan yang Maha Pemurah, berkuasa di atas singgahsana." (Surah Taha ayat 1-5).
Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed